top of page
TA3.1.jpg

Kunst i by og natur

Temporær arkitektur
André Steenbuch Marandon

Temporær arkitektur 9

Namsos

Byen

Byen har helt fra sin grunnleggelse arbeidet med å holde havvannet under kontroll. Tømmerdrift og byliv har på denne måten blitt brynt opp imot hverandre. Landskapets kontinuerlige endring, byens vekstperioder og tilbakeslag har formet mange lag av historie.

Koblingen av et landkart fra 1850 og dagens bystruktur ble et utgangspunkt for en ny tilnærming til Namsos. Namsos historielag gjennomførte byvandringer som fulgte det kombinerte kartet på leting etter den gamle kystlinjen.

Kort video

Rapport


bare kombikart.jpg

Temporær arkitektur 8

Ålesund

Byen

Den gamle Jugendbyens utfordringer lå i topografien og den tids begrensede muligheter til bearbeidelse av denne. Dette fremtvang et byarkitektonisk språk som gav et følsomt og spenningsfullt møte mellom natur og kultur.

 

Korsegata er kontakten mellom byens indre havnebasseng og det større havnebassenget mot syd. Her krysset Koresgatas maritime trafikk den landlige trafikkåren i det som kalles “Korset”.

Prosjektet tilbyr det som er igjen av “Korset” i fom av et midlertidig jomfrueliggjordt undersøkelsesfelt. Feltet fra opprinnelig sjøkant på hver side dekkes av hvit fiberduk. Flaten er 11 x 110 m.

På dette ferske “lerretet” inviteres beboere i alle aldre til å bygge “en by” i bambus. Som en paralell til jugendbyen og dens  internasjonale tilsnitt vil den midlertidige “byen” reise seg i materialer fra den andre siden av kloden.

En spesialbygd container, utformet av elever ved Borgund vgs., vil formidle tanker om fortid og nåtid sett fra deres perspektiv.i.

kart.jpg

Temporær arkitektur 7

"Visjoner" Sarpsborg

 

Hva ser en når øyet erstattes med radarens blikk?
2 observatorier, en radarsender plassert i en 30 m høy arbeidslift, trykkeklisjeer for blindeskrift, øyet til Olav den Hellige oversatt til tallkoder, en Rolls-Royce HV 18 motor på et dekke av røde epler i en 12 m lang kjølecontainer og EEG målinger avsignaler fra synsbarken...

Kort video

Pdf rapport

VISJONER inviterer publikum med på et annerledes møte med kunsten.
Store installasjoner sentralt plassert i Sarpsborg sentrum innbyr bla. til observasjoner av byen gjennom radarblikk og til EEG målinger av synsbarken. Hvilke visjoner om Sarpsborg vokser frem i fraværet av øyets direkte tolkning av landskapet?

byplanst.jpg

Temporær arkitektur 5

en utstilling i 3 akter
Bergen Kunsthall og Bergen sentrum

Konsept

Prosjektet tar mål av seg å undersøke en mulig forbindelse mellom sommerfuglen Monarks metamorfose og vibrasjoner fra den geologiske formasjonen bergensbuen.

Observatorium A: Øvre Vågsalmenning

Idet man entrer observatoriene, trykker man på en knapp og en stemme informerer. Observatoriene er videoovervåket og har audiovisuell kontakt med Bergen Kunsthall - kunstprosjektets ”forskningssentral”. Sittende i en elektrisk regulerbar stol kan man se ut gjennom vinduet (Y-aksen i bylandskapet) og opptak av ultralydundersøkelser av en sommerfuglkokong, og følge utklekkingen av en levende sommerfugl som befinner seg i et bur oppunder taket.Gulvet er dekket med skjellsand.

 

Kort video.

5,Monark.jpg

Temporær arkitektur 4

Sogn og Fjordane Fylkesgalleri,

Kunstnersenteret i Sogn og Fjordane, Huus* Libris, Førde

Konsept:

Bilbyens visjon om uhindret bevegelse gjennom landskapet, ble understreket av ideen om storflyplass, visualisert ved hjelp av blinkende midtlinjelys i Temporær arkitektur 4. Det gamle tettstedet og dets kirkebygg ble synliggjort ved en akse med nysådd bygg med glasshus og interiør. De to historiske ytterpunktene ble vevd sammen av en midlertidig oppdemming av det gamle elveløpet.


Kort video

 

modell flyplass.jpg
INNE

ANDRE KUNSTPROSJEKTER

Kunstprosjekter

Vi har gjordt en hel rekk kunstprosjekter i sammarbeid med ulike gallerier og institusjoner.

Her presenteres kun noen smakebiter foreløpig. Siden er under oppbygging

DSC02424.JPG

SIDEN ER UNDER ARBEID

pust.jpg
bottom of page