top of page
02 - Annette og Andre.jpg

Foto: Tove Breistein

HVEM VI ER

Deltakende kunst i by og natur

 

kunstpilotene (= Annette Marandon, André Steenbuch Marandon) skaper handlingsorientert, deltakende kunst i offentlige inne og uterom. Vi jobber stedsspesifikt og relasjonelt. I fellesskap med deltagerne lager vi midlertidige kunstinstallasjoner på museer og kulturinstitusjoner, barnehager og skoler, i parker og urban nærnatur.

 

Vi har et inkluderende samfunns-, natur- og menneskesyn, og oppfatter kunst som noe vi alle kan være en del av.

Å ta sted og kunst i besittelse

Sentralt for våre by- og nærnatur prosjekter er fokusert på offentlig kunst, natur og miljø. Vår deltakende kunstpraksis tar sikte på å engasjere barn, unge og barnefamilier spesielt og byens befolkning generelt, i kunst og natur ved å invitere til medskaping og refleksjon over aktuelle verdi-, miljø- og samfunnstema. Ved å ta i bruk offentlige uterom som deltakende kunstarena, søker vi å nå ut til et bredere publikum og å senke terskelen for selv å kunne bidra.

 

Et bærende prinsipp er gratis deltakelse og at deltakernes kreativitet og innspill også skal kunne påvirke prosjektene, idet vi ønsker å likestille alles rett og mulighet til kunstnerisk samskaping i det offentlige rom.

 

Målsetting og kunstnerisk innhold

Ideen er å betrakte byens parker som egnet for et Urban Land Art prosjekt - å arbeide i, med, og på stedet. Deltakernes bidrag og stedet selv inngår i installasjonen.

 

Hvorfor nærnatur?

Byens parker er et sted for rekreasjon, fritid og avkobling, med de kan også være steder for påkobling, for refleksjon og fordypning i estetikk, historie og miljø gjennom kollektive, deltagende kunsthandlinger med natur og kultur som tema. Det er ikke bare naturen i den store verden der ute som trues, nærnaturen som parkene representerer, inngår også i komplekse økosystem av betydning for bærekraftig utvikling.

Det er få, frie kunstaktører som åpent inviterer til kollektiv kunstskaping i bynatur hvor alle kan delta, og hvor deltagelse er gratis. Vårt mål er å fortsette å gjøre det. Og for å kunne gjøre det må vi stadig søke nye arenaer, samarbeidspartnere og støttespillere som deler vår filosofi.

 

Bakgrunn

Vi startet opp som kunstpiloter i 2001. Før det jobbet vi hver for oss og sammen i og utenfor etablerte kunst- og kulturinstitusjoner i Bergen (bla. Bergen kunsthall (Bergens kunstforening), Bergen kunstmuseum (KODE), Barnas kulturhus, i tillegg til separat- og gruppeutstillinger rundt omkring i landet. Vi ønsket å nå ut til et bredere publikum, og til å inkludere publikum som aktive medskapere - å jobbe mer relasjonelt og prosessuelt, og ikke minst å jobbe i, og med sted, mennesker og omgivelser over tid.

 

På bakgrunn av erfaringer fra vår kunstgalleritid og møte med mennesker, startet vi vår stadig pågående utforskning av en deltakende kunstpraksis i by og nærnatur. Mange av prosjektene er initiert av oss og finansiert gjennom søknader om prosjektstøtte, tilskudd og gavemidler. For forholdsvis små summer realiserer vi på egenhånd utendørs verksted, kunstcamper og installasjoner hvor deltagelse er gratis.

 

Vi har gjort og gjør prosjekter i samarbeid med bla Bergens Sjøfartsmuseum, Barnas kulturhus, DKB (Den kulturelle Bæremeisen), BARNkunne HVL (Høgskulen på Vestlandet), Akvariet i Bergen, Bergen offentlige bibliotek, Kulturetaten Bg kommune, Bymiljøetaten Bg kommune.

Websiden er støttet av Bergen kommune

bottom of page