top of page
Kunstpilotene

Deltakende kunst i by og natur

HVA VI GJØR

HVA VI GJØR

D

K

Deltagende kunst i by og natur

Kunst i by

og natur

S

Samarbeids-

prosjekter

D

Deltagende kunst i skoler og barnehager

P

Publikasjoner

Program

PROGRAM

SAMARBEIDSPROSJEKTER
[skoler og barnehager]

Hvem vi er
02 - Annette og Andre.jpg

HVEM VI ER

Deltakende kunst i by og natur

kunstpilotene (= Annette Marandon, André Steenbuch Marandon) skaper handlingsorientert, deltakende kunst i offentlige inne og uterom.

Vi jobber stedsspesifikt og relasjonelt. I fellesskap med deltagerne lager vi midlertidige kunstinstallasjoner på museer og kulturinstitusjoner, barnehager og skoler, i parker og urban nærnatur.

 

Vi har et inkluderende samfunns-, natur- og menneskesyn, og oppfatter kunst som noe vi alle kan være en del av.

bottom of page