top of page
1 Deltagende kunst i by og natur.jpg

Deltagende kunst i by og natur

UTE

NYGÅRDSPARKEN

Prosjekter i Nygårdsparken

Målsetting og kunstnerisk innhold


Ideen er å betrakte byens parker som egnet for et Urban Land Art prosjekt - å arbeide i, med, og på stedet. Deltakernes bidrag og stedet selv inngår i installasjonen.


Hvorfor nærnatur?
Byens parker er et sted for rekreasjon, fritid og avkobling, med de kan også være steder for påkobling, for refleksjon og fordypning i estetikk, historie og miljø gjennom kollektive, deltagende kunsthandlinger med natur og kultur som tema. Det er ikke bare naturen i den store verden der ute som trues, nærnaturen som parkene representerer, inngår også i komplekse økosystem av betydning for bærekraftig utvikling.
Det er få, frie kunstaktører som åpent inviterer til kollektiv kunstskaping i bynatur hvor alle kan delta, og hvor deltagelse er gratis. Vårt mål er å fortsette å gjøre det. Og for å kunne gjøre det må vi stadig søke nye arenaer, samarbeidspartnere og støttespillere som deler vår filosofi.

DSC07557 just just.jpg

Fosilium 2022

NORDNESPARKEN

 

Prosjekter i Nordnespakren «Strandhugg»

Målsetting og kunstnerisk innhold


Ideen er å betrakte byens parker som egnet for et Urban Land Art prosjekt - å arbeide i, med, og på stedet. Deltakernes bidrag og stedet selv inngår i installasjonen.


Hvorfor nærnatur?
Byens parker er et sted for rekreasjon, fritid og avkobling, med de kan også være steder for påkobling, for refleksjon og fordypning i estetikk, historie og miljø gjennom kollektive, deltagende kunsthandlinger med natur og kultur som tema. Det er ikke bare naturen i den store verden der ute som trues, nærnaturen som parkene representerer, inngår også i komplekse økosystem av betydning for bærekraftig utvikling.
Det er få, frie kunstaktører som åpent inviterer til kollektiv kunstskaping i bynatur hvor alle kan delta, og hvor deltagelse er gratis. Vårt mål er å fortsette å gjøre det. Og for å kunne gjøre det må vi stadig søke nye arenaer, samarbeidspartnere og støttespillere som deler vår filosofi.

Nordnesparken

B-OPEN

 

B-open er en unik kunstfestival fordi den ikke bare viser de endelige resultatene av kunstnernes arbeid, men gir publikum innblikk i hvordan kunstverk blir til og mulighet til å forstå de kunstneriske prosessene på nært hold.

 

B-open ønsker å skape større bevissthet rundt livet til kunstnere og være med på å bryte ned fordommer og kunstnermyter som ikke reflekterer virkeligheten i dag.

B-Open

LYSPROSJEKTER

 

Prosjekter med lys «Lux Aninalia»

Å ta sted og kunst i besittelse:
 

Sentralt for våre by- og nærnatur prosjekter er fokuset på offentlig kunst, natur og miljø.


Vår deltakende kunstpraksis tar sikte på å engasjere barn, unge og barnefamilier spesielt og byens befolkning generelt, i kunst og natur ved å invitere til medskaping og refleksjon over aktuelle verdi-, miljø- og samfunnstema. Ved å ta i bruk offentlige uterom som deltakende kunstarena, søker vi å nå ut til et bredere publikum og å senke terskelen for selv å kunne bidra.


Et bærende prinsipp er gratis deltakelse og at deltakernes kreativitet og inspill også skal kunne påvirke prosjektene, idet vi ønsker å likestille alles rett og mulighet til kunstnerisk samskaping i det offentlige rom.

Lysprosjekter

BYROM

Å ta sted og kunst i besittelse:
 

Sentralt for våre by- og nærnatur prosjekter er fokuset på offentlig kunst, natur og miljø.


Vår deltakende kunstpraksis tar sikte på å engasjere barn, unge og barnefamilier spesielt og byens befolkning generelt, i kunst og natur ved å invitere til medskaping og refleksjon over aktuelle verdi-, miljø- og samfunnstema. Ved å ta i bruk offentlige uterom som deltakende kunstarena, søker vi å nå ut til et bredere publikum og å senke terskelen for selv å kunne bidra.


Et bærende prinsipp er gratis deltakelse og at deltakernes kreativitet og inspill også skal kunne påvirke prosjektene, idet vi ønsker å likestille alles rett og mulighet til kunstnerisk samskaping i det offentlige rom.

Byrom
INNE

INNE

BERGENS SJØFARTSMUSEUM

 

Bergens Sjøfartsmuseum er et viktig museum for byidentitet. Vi har i en årrekke arbeidet med alt det spennende som kretser rundt det å befinne seg på det store havet. Hva finnes nede i dypet og hvilke kyster vil vi møte? Havet inviterer både til sansing og tankesprang og kan åpne opp nye verdener for dem som vil og tør bevege seg ut i det ukjente.

 

For oss er det å bringe kunstblikket inn i museets objektsamling en mulig vei til å aktualisere det en møter på museet.

havdragen00.jpg

BARNAS KULTURHUS

 

BARE EN PRIKK, 2023
bottom of page