top of page
2 nede total.jpg
0 oppe total.JPG

Havlandskap

Installasjon, kunstcamp og verksted

på Barnas kulturhus om havet

Havlandskap

Bilder fra prosjektet

bottom of page