top of page

Havportrett "Barna ved Nordsjøen" -
Filmvisning.
> Høgskulen på Vestlandet

Selv om bærekraft er et ord som de fleste organisasjoner må forholde seg til, blir barns plass i disse samtalene ofte oversett. Denne filmen viser hvordan barn og ansatte i en barnehage i Øygarden, sammen med kunstnere og forskere, engasjerte seg i et sensorisk og estetisk prosjekt om havet. 


Vi får følge de utforskende prosessene som knytter an til både livet i og ved sjøen, til kunstneriske prosesser så vel som til lokalt artsmangfold og til den lokale kystkulturen. Filmen har en referanse til Statsraad Lehmkuhl sin jordomseiling for klima og til følelser blant deltakerne som utløses når naturen trues og når den verdsettes.   


Filmen er basert på et samarbeid mellom BARNkunne – Senter for barnehageforskning og Kunstpilotene. Medisesenteret ved Høgskulen på Vestlandet har bidratt til realiseringen av filmen om prosjektet. 


Produsent: BARNkunne – Senter for barnehageforskning, HVL

Regi: Ferruccio Goia, Medielab, HVL


Kunstprosjektet har mottatt støtte fra Kulturrådet, Vestland fylke og Bergen kommune, Prosjektleder Kunstprosjektet: André Steenbuch Marandon.


Forskningsprosjektet har mottatt støtte fra Forskningsrådet og HVL, prosjektleder ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning: Elin Eriksen Ødegaard


Bilde: Høgskulen på Vestlandet


One Ocean Week - 19. april: Havportrett "Barna ved Nordsjøen" - Filmvisningbottom of page